Επαγγελματικός προσανατολισμός & Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Ασχολούμαι με τον επαγγελματικό προσανατολισμό εφήβων, νέων και ανθρώπων που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματικό μονοπάτι εδώ και 20 χρόνια.

Η διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού συμπεριλαμβάνει τόσο την Συμβουλευτική, όσο και την χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ), τα οποία αποτυπώνουν στοιχεία της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των αξιών και των ενδιαφερόντων του ανθρώπου που επιθυμεί να επιλέξει επαγγελματικό μονοπάτι. Και αναφέρω την λέξη “μονοπάτι” γιατί η διαδικασία δεν εστιάζει μόνο στις προτάσεις Σχολών αλλά σε ένα μακροπρόθεσμο επαγγελματικό πλάνο με βήματα που αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε μια επαγγελματική πορεία, που θα ταιριάζει, αλλά και θα ικανοποιεί τον / την ενδιαφερόμενο / η. 

Αποτελείται από τρεις (3) συναντήσεις, κατά τις οποίες γίνεται η διερεύνηση όλων των εκείνων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιλογή μιας επαγγελματικής διαδρομής, η συμπλήρωση των τεστ και η παράδοση μιας συμπεριληπτικής έκθεσης, την οποία συζητώ με τον ενδιαφερόμενο και καταλήγουμε στη σχεδίαση του επαγγελματικού μονοπατιού και των βημάτων στα οποία θα πρέπει να προχωρήσει. Συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια με την ISON PSYCHOMETRICA  που εδρεύει στην Αθήνα και κατέχει τα δικαιώματα των τεστ που χρησιμοποιώ.

Η αφηγηματική προσέγγιση διαπνέει και την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, καθώς μέσω της ανάδειξης των εναλλακτικών ή προτιμώμενων ιστοριών των συνομιλητών μου, αναδεικνύονται γεγονότα, βήματα, δεξιότητες και ικανότητες που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει ή κάνει,  αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τις κατέχουν. Τα ατομικά αυτά στοιχεία σε συνδυασμό με το γενικότερο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει, οδηγούν στις τελικές επαγγελματικές προτάσεις.  

arham-jain-OkiDTYxLo34-unsplash